Energija Vjetra

Energija vjetra, kao alternativni izvor energije je obnovljivi izvor energije, čist izvor energije koji nema gasove staklene bašte kao nusproizvod.

Karakteristike energije vjetra

Pod energijom vjetra podrazumjevamo pretvaranje energije vjetra u koristan oblik energije, npr. kao korištenje vjetroturbina kako bismo proizveli električnu energiju, vjetrenjače za mehaničku energiju ili recimo jedra kako bismo pokretali brodove.

Ukupan iznos ekonomski iskoristive energije dostupne iz vjetra je uvjerljivo veći od ukupne energije koju čovječanstvo koristi iz svih izvora. Krajem 2010. godine svjetski kapacitet vjetrogeneratora je oko 197GW. Smatra se da korištenjem energije vjetra sada možemo proizvesti oko 430 TWh godišnje, što je oko 2,5% svjetske potrošnje električne energije. U prethodnih pet godina prosječni godišnji rast u novim postrojenjima je oko 27%.

Učinak na okolinu

Kao izvor energije, u svojoj konverziji, energija vjetra ne koristi nikakvo gorivo, niti zagađuje vazduh, nasuprot fosilnim izvorima energije. Energija koja se potroši kako bi se proizveli i transportirali materijali koji se koriste kako bi se izgradila vjetroelektrana je jednaka novoj energiji koju ta elektrana proizvede kroz nekoliko mjeseci. Iako farme vjetroelektrana zahtjevaju velike površine, često se kombinuju sa poljoprivrednim površinama kako bi se što efikasnije iskoristio prostor.

Farme vjetroelektrana moraju biti locirane na vjetrovitim mjestima, što često znači da su postavljene na vrhovima brda, pa su dosta vidljive. Zbog toga se ponekad ljudi žale kako narušavaju okolinu i pejzaž, ali to je subjektivno mišljenje jer često ljudi opisuju vjetroelektrane kao ugodne i simbole energetske nezavisnosti.