OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE

Kada govorimo o obnovljivim izvorima energije govorimo o osnovnim izvorima energije na Zemlji i o načinima njihova korištenja. Pod njima podrazumijevamo energiju sunca, vjetra, vode, zemlje i biomase.

Karakteristika obnovljivih izvora energije je da im se tokom korištenja zalihe ne smanjuju, iz njih se uvijek iznova na isti način može crpiti energija. Zajednički izvor svih obnovljivih izvora je Sunce, čiji kapacitet možemo smatrati neograničenim. Prema proračunima, masa Sunca se, kao posljedica svoga isijavanja, kroz 10 milijardi godina smanji samo za jedan hiljaditi dio.

U osnovi, dakle, obnovljivim izvorom možemo smatrati Sunce, što u svom neposrednom obliku, što u posrednom kroz energiju vode, zemlje, vjetra i biomase.

Toplotni kapacitet Zemlje, geotermalnu energiju, takođe smatramo obnovljivim izvorom, iako to obnavljanje nije potpuno. Ako proširimo krug, otpad takođe možemo smatrati obnovljivim izvorom, ali za to je potrebna ljudska aktivnost.

Više informacija o pojedinim obnovljivim izvorima energije i načinima njihova iskorištenja:

Energija Sunca

Energija Vjetra

Energija Zemlje

Energija Biomase