Zgrada Agria, u kojoj se nalazi i ured Centra Energije, je naš najbolji primjer iskorištavanja obnovljivih izvora energije. Prva niskoenergetska višestambena zgrada u Hrvatskoj koja koristi sustave obnovljivih izvora energije za grijanje, hlađenje i pripremu potrošne tople vode. Vanjska izloacija zgrade je i iznad standarda koje zahtjeva niskoenergetska gradnja. Zgrada ima ukupnu površinu od 5.300 četvornih metara, raspoređenih na četiri kata i tri lamele, u kojima se na različite načine primjenjuju sustavi grijanja i hlađenja.

Galerija fotografija solarnog kolektorskog polja na krovu zgrade.

Galerija fotografija toplinske centrale u podrumu zgrade.

 

agria shema

 

Lamela A

U lameli A se koriste sljedeći sustavi:

- centralni sustav grijanja, hlađenja i pripreme potrošne tople vode za 2 poslovna prostora i 12 stanova,

- izvor topline: dizalica topline tlo-voda (rasolina/voda) u kombinaciji s međuspremnikom ogrjevne vode, solarnim kolektorima te akumulacijskim spremnicima potrošne tople vode,

- podzemne toplinske sonde koriste se za izmjenu topline prijenosnog medija i dubokih slojeva tla. U 10 bušotina, svaka dubine 100m, je postavljeno 10 podzemnih toplinskih sondi izvedenih kao dvostruka U-cijev iz polietilena tip RAUEGO PE-Xa 32x2,9 REHAU. Svaka dvostruka U-cijev se ponaosob spaja na razdjeljivač/sakupljač od polietilena smješten u podrumu i spojen s dizalicom topline. Prijenosni medij je mješavina glikola i vode u omjeru (20 % : 80 %),

- za hlađenje prostora se koristi dizalica topline putem pasivnog hlađenja tj. s izravnom izmjenom topline između prostora i tla pomoću prijenosnog medija i izmjenjivača topline, pri čemu dizalica topline ne radi. Ovo rješenje je najprikladnije s energetskog i ekonomskog gledišta jer nije potrebna el energija za dobivanje rashladnog učina već samo za pogon cirkulacijske crpke,

- na zgradi su postavljena dva solarna koletorska polja sa solarnim vakumskim cijevnim solarnim kolektorima tip VITOSOL 200 T VIESSMANN. Postavljeno je 8m2 solarnih kolektora na južnom pročelju zgrade i 63 m2 na krovu.

- u poslovnim prostorima je izvedeno niskotemperaturno podno i stropno grijanje i hlađenje,

- u stanovima je izvedeno niskotemperaturno podno grijanje i hlađenje,

- klizna regulacija vode za grijanje u ovisnosti o vanjskoj temperaturi, te regulacija temperature zraka u svim prostorijama sobnim termostatima,

- prisilna mehanička ventilacija u poslovnim prostorima i stanovima pomoću centralnog uređaja, sa povratom topline i dizalicom topline zrak-zrak,

- razdjeljivač/sakupljač REHAU za grijanje i hlađenje s mjeračima i regulatorima protoka, ventilima i elektrotermičkim pogonima na svakom krugu,

- mjerenje utroška toplinske energije za grijanje i hlađenje se izvodi kalorimetrima sa daljinskim očitavanjem ponaosob za svaki prostor.

 

Lamela B i lamela C

U lameli B i lameli C se koriste sljedeći sustavi:

- centralna priprema vode za grijanje, izvor topline su tri plinska zidna kondenzacijska uređaja VITODENS 200 snage 45 kW VIESSMANN u kombinaciji sa solarnim kolektorima i međuspremnikom ogrjevne vode,

- individualna toplinska podstanica za grijanje i pripremu potrošne tople vode ispred svakog stana tip Termix VMTD-F1 DANFOSS,

- pločasti čelični radijatori sa srednjim priključkom tip T6 Vogel&Noot u kombinaciji s podnim grijanjem u kupaonicama,

- regulacija temperature zraka termostatskim radijatorskim ventilima s termostatskim glavama DANFOSS i sobnim termostatom,

- mjerenje utroška toplinske energije za grijanje i PTV-e kalorimetrima, ponaosob za svaki stan.

 

Energetski certifikat zgrade Agria

Energetski certifikat zgrade Agria