Centar energije d.o.o. ovlaštena je tvrtka od strane Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja za izradu energetskih certifikata zgrada i energetskih pregleda.

 

Energetski certifikati za:

 

- zgrade s jednostavnim tehničkim sustavom,

- zgrade sa složenim tehničkim sustavom.

Energetski pregledi :

- zgrada s jednostavnim tehničkim sustavom

- zgrada sa složenim tehničkim sustavom u dijelu koji se odnosi na strojarski dio tehničkog sustava, sustav automatske regulacije i upravljanja i arhitektonsko – građevinski dio.

Djelatnici Centra energije su kroz svoje dugogodišnje radno iskustvo u različitim područjima :

- projektiranje sustava grijanja,

- nadzor nad izvođenjem radova,

- prodaja opreme za grijanje,

- poduka o sustavima grijanja,

- regulacija sustava grijanja i

- hidrauličko uravnotežavanje sustava grijanja,

zasigurno stekli jedno široko znanje što neprijeporno jamči stručan, temeljit i odgovoran pristup u provođenju energetskih pregleda i izradi energetskih certifikata, a napose u dijagnostici postojećih sustava i prijedlozima optimalnih i racionalnih rješenja koja će doprinjeti boljoj učinkovitosti i uštedi energije.

Referentni objekti za koje smo izradili energetske certifikate i proveli energetske preglede :

- stambene zgrade, pojedinačni stanovi,

- obiteljske kuće,

- nestambene zgrade : uredi, škole, ljekarne, domovi zdravlja, hoteli, farme.

Energetski certifikati i pregledi

 Uz zakonske obaveze svaki vlasnik bilo stambene (obiteljske kuće, stambene zgrade...) ili nestambene zgrade izradom certifikata dobiva sljedeće :

- spoznaju o potrebnoj toplinskoj energiji za grijanje zgrade i razinu energetske učinkovitosti
- povećanje vrijednosti nekretnine,
- prijedlog mjera za poboljšanje energetskih svojstava zgrade, termotehničkih sustava koje su ekonomski opravdane i s izračunatim razdobljem povrata investicije,
- poticaj za dobrim gospodarenjem energijom.

Značenje pojmova

Kako bi sve navedeno bilo u potpunosti jasno, razjasnit ćemo i nekoliko najbitnijih pojmova.

ENERGETSKI PREGLED ZGRADE jest dokumentirani postupak koji se provodi u cilju utvrđivanja energetskih svojstava zgrade i stupnja ispunjenosti tih svojstava u odnosu na referentne vrijednosti i sadrži prijedlog mjera za poboljšanje energetskih svojstava zgrade koje su ekonomski opravdane, a provodi ga ovlaštena osoba.

ENERGETSKI CERTIFIKAT jest dokument koji predočuje energetska svojstva zgrade i koji ima propisan sadržaj i izgled prema Pravilniku o energetskom certificiranju zgrada, a izdaje ga ovlaštena osoba.

ENERGETSKO CERTIFICIRANJE ZGRADE jest skup radnji i postupaka koji se provode u svrhu izdavanja energetskog certifikata.

ENERGETSKI RAZRED ZGRADE jest indikator energetskih svojstava zgrade koji se za stambene zgrade izražava preko godišnje potrebne toplinske energije za grijanje za referentne klimatske podatke svedene na jedinicu ploštine korisne površine zgrade Ak, a za nestambene zgrade preko relativne vrijednosti godišnje potrebne toplinske energije za grijanje. Stambene i nestambene zgrade svrstavaju se u osam energetskih razreda prema energetskoj ljestvici od A+ do G, uzimajući u obzir da A+ označava energetski najpovoljniji razred, a G energetski najnepovoljniji razred.

Za više informacija obratite nam se putem našeg kontakt obrasca!

 

Energetski certifikati za stambene i nestambene zgrade

 

POSLJEDNJE VIJESTI

Solarni kolektori sa zaštitom od pregrijavanja

05.04.2016.

Solarni kolektori sa zaštitom od pregrijavanja

Više

Centralni upravljački nadzorni sustav grijanja

06.03.2016.

Centralni upravljački nadzorni sustav grijanja

Više

Marina u Segetu Donjem

05.03.2016.

Marina u Segetu Donjem

Više
Joomla! Україна